ภาษาไทย English
 Wordpress Setup

บริการดอทอะไรรับติดตั้ง Blog สำเร็จรูปด้วย Wordpress บนพื้นที่เว็บไซต์ของเรา
สามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยราคาเพียง 2,732 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านจะได้พื้นที่ในการใช้งาน 200 MB

* บริการนี้สามารถใช้ได้กับโดเมนที่สมัครกับดอทอะไรเท่านั้น

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2018 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:
How PayPal Works