ภาษาไทย English
 ตารางราคา
โดเมน จดทะเบียนใหม่ปีแรก
ราคาปรกติ*
.email590.00
.live670.00
.world880.00
.rocks360.00
.network590.00
.international590.00
.run590.00
.today590.00
.life880.00
.wtf900.00
.recipes1,470.00
.agency590.00
.works900.00
.systems590.00
.technology590.00
.services880.00
.cool900.00
.guru900.00
.digital900.00
.team900.00
.foundation900.00
.cash900.00
.zone900.00
.expert1,490.00
.codes1,490.00
.dog1,490.00
.irish440.00
.ninja550.00
.directory590.00
.center590.00
.photos590.00
.city590.00
.report590.00
.fyi590.00
.institute590.00
.ltd590.00
.cheap880.00
.singles880.00
.express900.00
.fitness900.00
.show900.00
.repair900.00
.marketing900.00
.money900.00
.properties900.00
.productions900.00
.watch900.00
.plus900.00
.estate900.00
.rentals900.00
.boutique900.00
.bike900.00
.fund1,470.00
.golf1,490.00
.delivery1,490.00
.wine1,490.00
.vin1,490.00
.tours1,490.00
.taxi1,490.00
.coach1,490.00
.pizza1,510.00
.gold2,770.00
.support590.00
.solutions590.00
.coffee900.00
.tools900.00
.credit2,770.00
.tips590.00
.photography590.00
.dance670.00
.cafe900.00
.media900.00
.exchange900.00
.farm900.00
.house900.00
.style900.00
.tax1,490.00
.engineering1,490.00
.capital1,490.00
.ventures1,490.00
.investments2,770.00
.energy2,770.00
.news670.00
.band670.00
.bargains880.00
.consulting900.00
.direct900.00
.events900.00
.parts900.00
.computer900.00
.training900.00
.associates900.00
.army900.00
.care900.00
.software900.00
.town900.00
.chat900.00
.enterprises900.00
.haus900.00
.sale900.00
.social900.00
.land900.00
.mba900.00
.forsale900.00
.academy900.00
.actor1,110.00
.claims1,147.00
.coupons1,470.00
.finance1,490.00
.financial1,490.00
.partners1,490.00
.toys1,490.00
.kitchen1,490.00
.restaurant1,490.00
.doctor2,770.00
.loans2,770.00
.accountants2,770.00
.dating1,490.00
.shoes1,490.00
.flights1,490.00
.travel3,360.00
.casino4,160.00
.movie8,400.00
update 01 June 2020 *ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2020 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor