ภาษาไทย English
 ตารางราคา
โดเมน จดทะเบียนใหม่ปีแรก
ราคาโปรโมชั่น* ราคาปรกติ*
.email128.00590.65 78.33% off
.live128.00670.09 80.90% off
.world128.00880.37 85.46% off
.network160.00590.65 72.91% off
.international160.00590.65 72.91% off
.run160.00590.65 72.91% off
.today160.00590.65 72.91% off
.life160.00880.37 81.83% off
.wtf160.00900.00 82.22% off
.recipes160.001,470.09 89.12% off
.agency192.00590.65 67.49% off
.works192.00900.00 78.67% off
.technology256.00590.65 56.66% off
.systems256.00590.65 56.66% off
.services256.00880.37 70.92% off
.zone256.00900.00 71.56% off
.cool256.00900.00 71.56% off
.foundation256.00900.00 71.56% off
.cash256.00900.00 71.56% off
.team256.00900.00 71.56% off
.digital256.00900.00 71.56% off
.guru256.00900.00 71.56% off
.dog256.001,490.65 82.83% off
.expert256.001,490.65 82.83% off
.codes256.001,490.65 82.83% off
.irish320.00440.19 27.30% off
.institute320.00590.65 45.82% off
.fyi320.00590.65 45.82% off
.city320.00590.65 45.82% off
.center320.00590.65 45.82% off
.photos320.00590.65 45.82% off
.report320.00590.65 45.82% off
.directory320.00590.65 45.82% off
.ltd320.00590.65 45.82% off
.singles320.00880.37 63.65% off
.cheap320.00880.37 63.65% off
.productions320.00900.00 64.44% off
.money320.00900.00 64.44% off
.boutique320.00900.00 64.44% off
.plus320.00900.00 64.44% off
.watch320.00900.00 64.44% off
.repair320.00900.00 64.44% off
.marketing320.00900.00 64.44% off
.estate320.00900.00 64.44% off
.show320.00900.00 64.44% off
.bike320.00900.00 64.44% off
.express320.00900.00 64.44% off
.rentals320.00900.00 64.44% off
.fitness320.00900.00 64.44% off
.properties320.00900.00 64.44% off
.fund320.001,470.09 78.23% off
.wine320.001,490.65 78.53% off
.vin320.001,490.65 78.53% off
.tours320.001,490.65 78.53% off
.golf320.001,490.65 78.53% off
.taxi320.001,490.65 78.53% off
.coach320.001,490.65 78.53% off
.delivery320.001,490.65 78.53% off
.pizza320.001,510.28 78.81% off
.gold320.002,770.09 88.45% off
.support384.00590.65 34.99% off
.solutions384.00590.65 34.99% off
.coffee384.00900.00 57.33% off
.tools384.00900.00 57.33% off
.credit384.002,770.09 86.14% off
.tips480.00590.65 18.73% off
.style480.00900.00 46.67% off
.house480.00900.00 46.67% off
.farm480.00900.00 46.67% off
.cafe480.00900.00 46.67% off
.exchange480.00900.00 46.67% off
.media480.00900.00 46.67% off
.tax480.001,490.65 67.80% off
.capital480.001,490.65 67.80% off
.engineering480.001,490.65 67.80% off
.ventures480.001,490.65 67.80% off
.investments480.002,770.09 82.67% off
.energy480.002,770.09 82.67% off
.bargains640.00880.37 27.30% off
.town640.00900.00 28.89% off
.direct640.00900.00 28.89% off
.parts640.00900.00 28.89% off
.training640.00900.00 28.89% off
.computer640.00900.00 28.89% off
.associates640.00900.00 28.89% off
.care640.00900.00 28.89% off
.chat640.00900.00 28.89% off
.events640.00900.00 28.89% off
.enterprises640.00900.00 28.89% off
.academy640.00900.00 28.89% off
.mba640.00900.00 28.89% off
.land640.00900.00 28.89% off
.haus640.00900.00 28.89% off
.coupons640.001,470.09 56.47% off
.financial640.001,490.65 57.07% off
.partners640.001,490.65 57.07% off
.restaurant640.001,490.65 57.07% off
.toys640.001,490.65 57.07% off
.finance640.001,490.65 57.07% off
.kitchen640.001,490.65 57.07% off
.doctor640.002,770.09 76.90% off
.loans640.002,770.09 76.90% off
.accountants800.002,770.09 71.12% off
.dating960.001,490.65 35.60% off
.flights1,280.001,490.65 14.13% off
.shoes1,280.001,490.65 14.13% off
.travel1,280.003,360.75 61.91% off
.casino1,280.004,160.75 69.24% off
.movie1,600.008,400.00 80.95% off
update 1 October 2019 *ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2020 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:
2C2P Cash and Card Payment Processor