วิธีตั้งค่า Firefox ให้แสดงโดเมนภาษาไทย แทน xn--o3cw4h
1. หากท่านใช้ Firefox เข้าเวบ ดอทอะไร.ไทย แล้วขึ้นเป็น xn--l3cg0bzbbs4l.xn--o3cw4h เนื่องจาก Firefox ของท่าน ยังไม่รู้จักโดเมน .ไทย
 
2. ท่านสามารถเพิ่มโดเมน .ไทย ลงใน Firefox ของท่านได้ โดยให้พิมพ์ "about:config" ในช่อง url กด "enter" จากนั้นให้ท่านคลิ๊กที่ "I'll be careful, promise!"
 
3. ให้ท่านคลิ๊กขวาบนหน้าจอ เลือก New -> Boolean
 
4. ใส่ network.IDN.whitelist.xn--o3cw4h ลงในช่อง Enter the preference name คลิ๊ก OK
 
4. ให้ท่านเลือก Boolean Value เป็น true คลิ๊ก OK
 
5. หน้าจอจะแสดงข้อมูลที่ท่านเพิ่มลงไป
 
6. ให้ท่านทดสอบเข้าเวบ ดอทอะไร.ไทย อีกครัง จะพบว่า โดเมนจะยังคงเป็น ดอทอะไร.ไทย อยู่