การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์กับดอทอะไรภายใต้โครงการ ธุรกิจไทย GO ONLINE

การเลือกชื่อเว็บไซต์
การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์
การส่งเอกสารประกอบการจดโดเมน
การแจ้งเตือนเมื่อโดเมนหมดอายุและการต่ออายุโดเมน
การยกเลิกชื่อโดเมนภายใต้โครงการ


การเลือกชื่อเว็บไซต์

การเลือกชื่อเว็บไซต์ที่ดี ควรเลือกใช้ชื่อที่
 • เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ชื่อธุรกิจ หรือเป็นคอนเซ็ปของธุรกิจ
 • เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า หรือบริการของธุรกิจ
  เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับไม้ ควรมีคำว่า wood ในชื่อเว็บ เป็นต้น
 • เป็นคำค้นหา ที่สื่อความหมาย
 • สั้น ง่าย ไม่กำกวม
 • เลี่ยงคำที่สะกดยาก หรือสะกดได้หลายแบบ เพื่อป้องกันความสับสน
  เช่น รีสอร์ทเรือนเกวียน ไม่ควรตั้งชื่อเว็บ ruenkwean ควรเลี่ยงไปใช้คำสามัญแทน เช่น thaistyleresort เป็นต้น

  หากชื่อที่ต้องการไม่ว่าง สามารถเพิ่มคำขยาย เช่น best หรือ good หรือที่ตั้ง สถานที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย ในชื่อได้ เช่น หากต้องการจด wood.in.th แต่ชื่อดังกล่าวไม่ว่าง อาจเลือกจดชื่ออื่นเช่น bestwood.in.th หรือ best-wood.in.th หรือ chiangmaiwood.in.thเป็นต้น

 • การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์

  ภายใต้โครงการนี้มีโดเมนสองประเภทคือ
  1. ชื่อเว็บไซต์ภายใต้ .in.th สำหรับธุรกิจและร้านค้าทุกประเภท ซึ่งสามารถเลือกจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ในนามบุคคลหรือในนามองค์กร
  ข้อดีของ .in.th
  - สามารถเลือกชื่อเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเลือกชื่อ

  2. ชื่อเว็บภายใต้ .co.th สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือมีทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  ข้อจำกัดของ .co.th
  - การเลือกชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนไว้ (เป็นชื่อเต็มหรือชื่อย่อของบริษัท อ้างอิงจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท) หรือ ชื่อโดเมนที่ตรงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น
  - หนึ่งองค์กรหรือหนึ่งเครื่องหมายการค้าจดชื่อโดเมนภายใต้ .co.th ได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น (ถ้ามีโดเมน .co.th อยู่ก่อนแล้ว จะต้องลบโดเมนเดิม เพื่อขอจดโดเมนใหม่ภายใต้โครงการ)
  หมายเหตุ
 • โดเมนที่จดผ่านโครงการจะไม่มีค่าบริการโดเมนในปีแรก แต่จะมีค่าบริการต่ออายุโดเมนในปีถัดไป รายละเอียดในหัวข้อ การแจ้งเตือนเมื่อโดเมนหมดอายุและการต่ออายุโดเมน
 • หนึ่งธุรกิจจะสามารถจดทะเบียนโดเมนฟรีปีแรกผ่านโครงการได้เพียงหนึ่งโดเมนเท่านั้น
 • โดเมนที่จดทะเบียนฟรีผ่านโครงการจะต้องใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง name server หรือย้ายออกไปใช้โฮสติ้งที่อื่นในระยะเวลาหนึ่งปีแรกได้

 • การส่งเอกสารประกอบการจดโดเมน

  กรุณาส่งเอกสารประกอบสำหรับการจดโดเมนภายใต้โครงการฯ ตามประเภทของชื่อโดเมน .in.th หรือ .co.th ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง โดยระบุ
 • ชื่อโดเมนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ถือครองโดเมน กรณีจดทะเบียนในนามบุคคล
 • ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน กรณีจดทะเบียนในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
 • จัดส่งเอกสารทางโทรสาร 02-564-8039 หรือ สแกนเอกสารส่งทางอีเมล goonline@dotarai.co.th
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบนำส่งเอกสารทางโทรสารได้ที่นี่

  เอกสารประกอบการจดโดเมน .in.th
  สำหรับการจดทะเบียนโดเมนภายใต้ in.th ขอให้ท่านส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  (หากท่านเคยจดทะเบียนโดเมน .in.th ไว้กับดอทอะไรอยู่แล้ว รบกวนอ้างอิงชื่อโดเมน โดยไม่ต้องส่งเอกสารประกอบใหม่)
 • กรณีจดทะเบียนในนามบุคคล: สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือหนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
 • กรณีจดทะเบียนในนามองค์กร: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือสำเนาใบท.ค.0401 หรือสำเนาใบภ.พ.20

 • เอกสารประกอบการจดโดเมน .co.th

  แบบที่หนึ่ง จดโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร :
 • หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) (ใบ พ.ค.0403 ไม่สามารถใช้จดทะเบียนโดเมนภายใต้ .co.th ได้ แต่สามารถใช้จดทะเบียน .in.th ได้)
 • แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร)
  เอกสาร :
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย)

 • การแจ้งเตือนเมื่อโดเมนหมดอายุและการต่ออายุโดเมน

  ระบบของดอทอะไรจะมีการแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 60 วัน 45 วัน 30 วัน 15วัน 7 วัน 3 วัน และ1 วัน โดยจะมีอีเมล์ส่งไปแจ้งที่อีเมล์ของผู้ดูแลโดเมนซึ่งกรอกข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก ในกรณีที่ไม่มีการระบุอีเมล์ในขั้นตอนการสมัคร ระบบจะจัดส่งไปยังอีเมล์ info@domain.xx.th ซึ่งเป็นอีเมล์ที่ทางดอทอะไรได้สมัครและเปิดใช้งานให้กับทุกโดเมนที่จดทะเบียนภายใต้โครงการ
  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกต่ออายุโดเมนหรือไม่ต่ออายุโดเมนในปีถัดไปได้ ทั้งนี้หากท่านเลือกที่จะต่ออายุโดเมนนั้น
 • ค่าบริการต่ออายุโดเมน .in.th 428 บาทต่อปี
 • ค่าบริการต่ออายุโดเมน .co.th 799 บาทต่อปี
 • ค่าบริการต่ออายุโดเมนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามประกาศบนหน้าเว็บ www.DotArai.com (ราคาโปรโมชั่นจะต่ำกว่าราคาปกติทั่วไป)

  กรณีไม่ต่ออายุโดเมน โดเมนที่หมดอายุเกิน 30 จะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้

  การยกเลิกชื่อโดเมนภายใต้โครงการ

  1. การยกเลิกโดเมน .in.th และ .co.th ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน กรุณาส่งข้อความยกเลิกจากอีเมล์ที่ใช้สมัครโครงการมายัง goonline@dotarai.co.th หรือโทรแจ้งยกเลิกที่ call center

  2. การยกเลิกโดเมน .in.th กรณีโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว
 • กรณีจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือครองโดเมนที่จดทะเบียน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ต้องการขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.in.th)”
 • กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ออกจดหมายจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ธุรกิจ (ใช้หัวจดหมายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ระบุเนื้อหาแจ้งขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.in.th) ลงนามเอกสารโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

 • 3. การยกเลิกโดเมน .co.th กรณีโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว
 • ออกจดหมายจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ธุรกิจ (ใช้หัวจดหมายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ระบุเนื้อหาแจ้งขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.co.th) ลงนามเอกสารโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)
 • เอกสารลบโดเมน .co.th •