ภาษาไทย English
 CookiePolicy
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ เนื่องจากจะอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่: www.allaboutcookies.org

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ของดอทอะไร
บริษัท ดอท อะไร จำกัด (“ดอทอะไร”) ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ www.dotarai.co.th และ www.dotarai.com (“เว็บไซต์”) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยคุกกี้บางประเภทที่ดอทอะไรใช้มีความสำคัญต่อการทำงานของบริการบนเว็บไซต์ และคุกกี้บางประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานบนเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ดอทอะไรสามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้เกิดความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ท่าน คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ที่มีอยู่ชั่วคราว ซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ และคุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้โดยดอทอะไร
ดอทอะไรมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้การได้ และคุกกี้บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• จดจำชื่อโดเมนที่ท่านค้นหา
• จดจำภาษาที่ท่านเลือกในการเข้าใช้งานระบบ

คุกกี้สำหรับการใช้งาน:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน
• ทำให้มั่นใจว่าการใช้งานเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง

คุกกี้ปฏิบัติการ:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์
• พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
คุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
• ทำให้สามารถให้บริการบางประเภท ซึ่งบริการดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีคุกกี้ เช่น การชำระเงิน เป็นต้น
• ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมซ้ำในครั้งถัดไป
• จดจำว่าเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ใช้ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านตามบัญชีของท่านแล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อผู้เข้าใช้หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บเพจบนเว็บไซต์ทุกครั้ง
• คอยสำรวจจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้การได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ดอทอไรมั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์มีความรวดเร็ว
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ดอทอะไรเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อให้ดอทอะไรสามารถพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

คุกกี้ของบุคคลที่สาม:
ดอทอะไรเลือกใช้คุกกี้ Google Analytics ในการวัดผลและประเมินการใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้คุกกี้นี้อนุญาตให้ Google สามารถจัดส่งบริการของตนเองให้กับท่านได้ หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้คุกกี้ดังกล่าว โปรดดูที่นโยบายของ google ดังนี้
• เงื่อนไขการให้บริการ Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/th.html
• นโยบายความเป็นส่วนตัว Google: https://policies.google.com/privacy

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้
โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดหรือไม่ใช้คุกกี้ระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ บริการหรือหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์บางอย่างอาจใช้การไม่ได้ตามที่คาดหมาย
หากท่านต้องการปิดการใช้หรือลบคุกกี้ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ที่ใช้กันทั่วไปและวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
• Apple Safari
https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac
• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
• Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/th-th/help/278835
• Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/th/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการลบและควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org

การติดต่อ
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ โปรดติดต่อ ไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของเราได้ทางอีเมลที่ dpo@dotarai.co.th หรือท่านสามารถส่งจดหมายถึง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดอทอะไรจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor