ภาษาไทย English
 ตัวแทนซื้อขาย

บริการตัวแทนซื้อโดเมน

หากคุณต้องการโดเมนที่ถูกจดไปแล้ว แต่ไม่แน่ใจในเรื่องต่อไปนี้
 • ซื้อขายโดเมนกับผู้ที่มีสิทธิ์ในโดเมนนั้นจริงหรือไม่
 • จะได้สิทธิ์เป็นผู้ถือครองโดเมนหลังการซื้อโดเมนแน่ๆ หรือ
 • ย้ายและแก้ไขข้อมูลโดเมนหลังการซื้ออย่าง
ดอทอะไรในฐานะ ICANN Accredited Registrar พร้อมให้บริการ
 • เป็นผู้ติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในการซื้อโดเมน
 • ติดต่อผู้ถือครองโดเมนหรือตัวแทนซื้อขายของผู้ถือครองโดเมนเพื่อขอซื้อโดเมน
  รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล (ถ้ามี)
 • ดำเนินการย้ายโดเมนจากผู้ถือครองโดเมนเดิมมาให้ผู้ซื้อ
  โดยผู้ซื้อได้สิทธิ์เป็นเจ้าของโดเมน 100% หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น
การซื้อโดเมนที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ เริ่มง่ายและสะดวกกับขั้นตอนการใช้บริการดังต่อไปนี้
 • แจ้งชื่อโดเมนให้กับดอทอะไรทราบทางอีเมล support@dotarai.co.th
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ดอทอะไรส่งข้อตกลงการเป็นตัวแทนซื้อโดเมนให้กับผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อและดอทอะไรลงนามในข้อตกลง
 • ดอทอะไรเริ่มดำเนินการซื้อโดเมน
 • ผู้ซื้อโอนเงินค่าโดเมนให้กับผู้ขายโดเมนและโอนเงินค่าบริการการเป็นตัวแทนซื้อโดเมนให้กับดอทอะไร
 • ดอทอะไรดำเนินการย้ายโดเมนมายังบัญชีผู้ใช้งานของผู้ซื้อที่อยู่บนระบบของดอทอะไร
 • ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมน และใช้งานโดเมน

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor