ภาษาไทย English
 ตัวแทนซื้อขาย

บริการตัวแทนซื้อโดเมน

หากคุณต้องการโดเมนที่ถูกจดไปแล้ว แต่ไม่แน่ใจในเรื่องต่อไปนี้
 • ซื้อขายโดเมนกับผู้ที่มีสิทธิ์ในโดเมนนั้นจริงหรือไม่
 • จะได้สิทธิ์เป็นผู้ถือครองโดเมนหลังการซื้อโดเมนแน่ๆ หรือ
 • ย้ายและแก้ไขข้อมูลโดเมนหลังการซื้ออย่าง
ดอทอะไรในฐานะ ICANN Accredited Registrar พร้อมให้บริการ
 • เป็นผู้ติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในการซื้อโดเมน
 • ติดต่อผู้ถือครองโดเมนหรือตัวแทนซื้อขายของผู้ถือครองโดเมนเพื่อขอซื้อโดเมน
  รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล (ถ้ามี)
 • ดำเนินการย้ายโดเมนจากผู้ถือครองโดเมนเดิมมาให้ผู้ซื้อ
  โดยผู้ซื้อได้สิทธิ์เป็นเจ้าของโดเมน 100% หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น
การซื้อโดเมนที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ เริ่มง่ายและสะดวกกับขั้นตอนการใช้บริการดังต่อไปนี้
 • แจ้งชื่อโดเมนให้กับดอทอะไรทราบทางอีเมล support@dotarai.co.th
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ดอทอะไรส่งข้อตกลงการเป็นตัวแทนซื้อโดเมนให้กับผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อและดอทอะไรลงนามในข้อตกลง
 • ดอทอะไรเริ่มดำเนินการซื้อโดเมน
 • ผู้ซื้อโอนเงินค่าโดเมนให้กับผู้ขายโดเมนและโอนเงินค่าบริการการเป็นตัวแทนซื้อโดเมนให้กับดอทอะไร
 • ดอทอะไรดำเนินการย้ายโดเมนมายังบัญชีผู้ใช้งานของผู้ซื้อที่อยู่บนระบบของดอทอะไร
 • ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมน และใช้งานโดเมน

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2022 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor