ภาษาไทย English
 การสมัคร

DotArai Business Partner

รายละเอียดการเป็น Business Partner กับดอทอะไร

ดอทอะไรมีรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการโดเมนจำนวนมาก หรือตัวแทนจำหน่ายโดเมนเนม โดยสนใจร่วมเป็น Business Partner กับดอทอะไร ทั้งนี้เรามีรูปแบบการเป็น Business Partner อยู่ 2 รูปแบบ


รูปแบบ PostPaid เหมาะสำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ท่านที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยในรูปแบบที่ 1 นี้จะเป็นรูปแบบที่ลูกค้าจะต้องวางวงเงินประกัน (ขั้นต่ำ 3,000 บาทหรือมากกว่านั้น) และลงนามในเอกสารข้อตกลง

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ทางอีเมลมายัง partner(@)dotarai.co.th เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารข้อตกลงให้พิจารณาลงนาม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
3. ส่งเอกสารการสมัครทั้ง 2 ชุดมายังบริษัท ดอท อะไร จำกัด พร้อมหลักฐานการโอนเงินประกัน ส่งที่

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


รูปแบบ PrePaid เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา

รูปแบบที่ 2 นี้จะเป็นรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าโดเมนล่วงหน้า ขั้นต่ำ 5,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขดังรายละเอียดด้านล่าง

เงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแบบ PrePaid

1. Business Partner สมัครสมาชิกที่ http://register.dotarai.com และหลังจาก ทำการชำระค่าบริการจดทะเบียนโดเมนล่วงหน้าแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าบริการพร้อมชื่อบัญชีสมาชิก (login) มายังโทรสารหมายเลข 0-2105-4134 Ext. 9 หรืออีเมล์ support@dotarai.co.th หลังจากที่ดอทอะไรได้รับหลักฐานแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานการจดทะเบียนโดเมนในระบบ Business Partner ได้ภายใน 1 วัน

2. Business Partner สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีเพย์สบายของ Business Partner เอง ชำระเงินให้กับดอทอะไร โดยชำระเข้าบัญชีเพย์สบายของดอทอะไร ชื่อบัญชี payment@dotarai.co.th ทั้งนี้ Business Partner จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในส่วน payment fee 3.5% ของยอดเงินที่ชำระ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และทุกครั้งที่มีการชำระเงิน Business Partner จะต้องส่งเอกสารการชำระเงินมายังอีเมล์ support@dotarai.co.th หรือส่งโทรสารไปที่ 0-2105-4134 Ext. 9

3. ดอทอะไรจะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้กับ Business Partner สำหรับยอดเงินที่มีการชำระเข้ามาเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนล่วงหน้า และหาก Business Partner ต้องการให้ทางดอทอะไร คืนเงินที่เหลือจากการจดทะเบียนโดเมน ทางดอทอะไรจะคิดค่าดำเนินการในการคืนเงินจำนวน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง

4. ราคาค่าบริการจดทะเบียนโดเมนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยดอทอะไรจะแจ้งข้อมูลราคาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ Business Partner ทราบล่วงหน้าก่อนที่ราคาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดอทอะไรมีราคาในหลายระดับขึ้นกับจำนวนจดทะเบียนต่อเดือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดอทอะไร

หากมีคำถามสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ partners(@)dotarai.co.th

(last updated: 7 Feb 2013)

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor