ภาษาไทย English
 การสมัคร

DotArai Business Partner

รายละเอียดการเป็น Business Partner กับดอทอะไร

ดอทอะไรมีรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการโดเมนจำนวนมาก หรือตัวแทนจำหน่ายโดเมนเนม โดยสนใจร่วมเป็น Business Partner กับดอทอะไร ทั้งนี้เรามีรูปแบบการเป็น Business Partner อยู่ 2 รูปแบบ


รูปแบบ PostPaid เหมาะสำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ท่านที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยในรูปแบบที่ 1 นี้จะเป็นรูปแบบที่ลูกค้าจะต้องวางวงเงินประกัน (ขั้นต่ำ 3,000 บาทหรือมากกว่านั้น) และลงนามในเอกสารข้อตกลง

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ทางอีเมลมายัง partner(@)dotarai.co.th เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารข้อตกลงให้พิจารณาลงนาม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
3. ส่งเอกสารการสมัครทั้ง 2 ชุดมายังบริษัท ดอท อะไร จำกัด พร้อมหลักฐานการโอนเงินประกัน ส่งที่

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


รูปแบบ PrePaid เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา

รูปแบบที่ 2 นี้จะเป็นรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าโดเมนล่วงหน้า ขั้นต่ำ 5,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขดังรายละเอียดด้านล่าง

เงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแบบ PrePaid

1. Business Partner สมัครสมาชิกที่ http://register.dotarai.com และหลังจาก ทำการชำระค่าบริการจดทะเบียนโดเมนล่วงหน้าแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าบริการพร้อมชื่อบัญชีสมาชิก (login) มายังโทรสารหมายเลข 0-2105-4134 Ext. 9 หรืออีเมล์ support@dotarai.co.th หลังจากที่ดอทอะไรได้รับหลักฐานแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานการจดทะเบียนโดเมนในระบบ Business Partner ได้ภายใน 1 วัน

2. Business Partner สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีเพย์สบายของ Business Partner เอง ชำระเงินให้กับดอทอะไร โดยชำระเข้าบัญชีเพย์สบายของดอทอะไร ชื่อบัญชี payment@dotarai.co.th ทั้งนี้ Business Partner จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในส่วน payment fee 3.5% ของยอดเงินที่ชำระ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และทุกครั้งที่มีการชำระเงิน Business Partner จะต้องส่งเอกสารการชำระเงินมายังอีเมล์ support@dotarai.co.th หรือส่งโทรสารไปที่ 0-2105-4134 Ext. 9

3. ดอทอะไรจะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้กับ Business Partner สำหรับยอดเงินที่มีการชำระเข้ามาเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนล่วงหน้า และหาก Business Partner ต้องการให้ทางดอทอะไร คืนเงินที่เหลือจากการจดทะเบียนโดเมน ทางดอทอะไรจะคิดค่าดำเนินการในการคืนเงินจำนวน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง

4. ราคาค่าบริการจดทะเบียนโดเมนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยดอทอะไรจะแจ้งข้อมูลราคาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ Business Partner ทราบล่วงหน้าก่อนที่ราคาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดอทอะไรมีราคาในหลายระดับขึ้นกับจำนวนจดทะเบียนต่อเดือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดอทอะไร

หากมีคำถามสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ partners(@)dotarai.co.th

(last updated: 7 Feb 2013)

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2021 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor