ภาษาไทย English
 พื้นที่เว็บไซต์
   
บริการพื้นที่เว็บไซต์ ที่มีสมรรถนะการทำงานเป็นเยี่ยม ความเร็วในการเข้าถึงสูง และมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ติดตั้ง ณ Internet Backbone ของประเทศไทย (Data Center ของ Cat Telecom) ที่มีเครือข่ายความเร็วสูง
ท่านจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการพื้นที่เว็บไซต์ดอทอะไร ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 5.5 ซึ่งครอบคลุมการใช้งาน ภาษา HTML, PHP, JSP
    และรองรับ Open Source เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านมากขึ้น
       
[ รายละเอียดพื้นที่เว็บไซต์ ]
     
 
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ดอทอะไรจะให้บริการพื้นที่เวบไซต์ภายใต้ Control Panel : Direct Admin และ อีเมล์ภายใต้ Windows Live

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2011 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 อีเมล:
How PayPal Works