ภาษาไทย English
 ข้อดี

ข้อดีของการใช้บริการจดโดเมนกับดอทอะไร

1. ดอทอะไร ลดปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านภาษา เช่น การอธิบายขั้นตอนการแก้ไข ที่ละเอียดและซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ด้วยบริการที่เป็น ภาษาไทยจากเจ้าหน้าที่คนไทย

2. ดอทอะไร ติดต่อได้ง่าย สะดวก และมีหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ฯลฯ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการติดต่อกับ Registrarที่อยู่ต่างประเทศ อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงปัญหา เวลาทำการที่ไม่ตรงกัน ทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นล่าช้าออกไป

3. ดอทอะไร อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ด้วยช่องทางการชำระค่าบริการที่หลากหลาย ได้แก่การโอนเงินผ่านธนาคารหรือเอทีเอ็ม ธนาณัติ เช็ค เงินสด และบัตรเครดิต(ดอทอะไร สนับสนุนและส่งเสริมบริการของคนไทย ด้วยการใช้บริการ PaySbuy รับชำระค่าบริการ ผ่านบัตรเครดิต) ที่สำคัญไม่ต้องกังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนเพราะคิดค่าบริการเป็นหน่วยเงินบาท

4. ดอทอะไร เน้นเรื่องความปลอดภัยของโดเมนของลูกค้าเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า โดเมนที่จดกับดอทอะไร จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

5. ดอทอะไร ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องชื่อโดเมนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้ เอกสารภาษาไทยในการอ้างอิงได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาแปล ไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสาร ซึ่งมี หลายต่อหลายครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการส่งเอกสาร การแจ้งเรื่องหรือการ ติดต่อกับ Registrar ต่างประเทศ หากใช้บริการกับเรา เราสามารถตรวจสอบคำขอโอนย้าย โดเมนว่าเป็นความต้องการของเจ้าของที่มีสิทธิในการครอบครองโดเมนอย่างชอบธรรมได้ เพื่อ ลดอัตราการขโมยโดเมนให้น้อยลง และถ้าหากเจ้าของโดเมนไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการหรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจดโดเมนที่ลาออกไปได้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ทันที

6. ดอทอะไร เป็นบริษัทไทย พร้อมเป็นตัวแทนคนไทยในเวทีอินเทอร์เน็ตระดับโลก

7. ดอทอะไร เป็นบริษัทของคนไทย มีตัวตน ไม่หนีหายไปไหน บริการด้วยน้ำใจ เอื้อเฟื้อ และเป็นกันเอง

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor