ภาษาไทย English
 ที่มา
บริษัท ดอท อะไร จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์ ในวงการอินเทอร์เน็ตไทยและสากลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการ Internet Infrastructure Application ให้กับคนไทยด้วยบริการ ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั่วไป และบริการในแบบ total solution เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับกลุ่ม ลูกค้าองค์กร บริการของเราครอบคลุมถึง
  • บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

     - .com .net .org .asia .biz .info และ .tv ในฐานะ ICANN Accredited Registrar  รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
(อ้างอิง http://www.internic.net/origin.html)
     - .th ในฐานะ THNIC Authorized Reseller

  • บริการให้เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
  • บริการอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนขององค์กร
  • บริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

     - เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการใช้งานแต่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญการใช้งาน เทคโนโลยี

  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

     - โดยเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้บริการ ในลักษณะ turn key solution

  • ข้อดีของการใช้บริการจดโดเมนกับดอทอะไร

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor