ภาษาไทย English
 ที่มา
บริษัท ดอท อะไร จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์ ในวงการอินเทอร์เน็ตไทยและสากลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการ Internet Infrastructure Application ให้กับคนไทยด้วยบริการ ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั่วไป และบริการในแบบ total solution เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับกลุ่ม ลูกค้าองค์กร บริการของเราครอบคลุมถึง
  • บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

     - .com .net .org .asia .biz .info และ .tv ในฐานะ ICANN Accredited Registrar  รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
(อ้างอิง http://www.internic.net/origin.html)
     - .th ในฐานะ THNIC Authorized Reseller

  • บริการให้เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
  • บริการอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนขององค์กร
  • บริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

     - เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการใช้งานแต่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญการใช้งาน เทคโนโลยี

  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

     - โดยเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้บริการ ในลักษณะ turn key solution

  • ข้อดีของการใช้บริการจดโดเมนกับดอทอะไร

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2022 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor