ภาษาไทย English
 ผ่านธนาคาร
การชำระค่าบริการโดยเช็คหรือธนาณัติ

สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม

"บริษัท ดอท อะไร จำกัด"

ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งค่าบริการมาที่

บริษัท ดอท อะไร จำกัด 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 468-046-3232
 • สาขา : โรงพยาบาลธรรมศาสต์เฉลิมพระเกียรติ
 • ประเภทของบัญชี : กระแสรายวัน
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 178-2-13233-2
 • สาขา : คลองหลวง
 • ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารกรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 080-0-06573-2
 • สาขา : ย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์
 • ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
* กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ มาที่ 0 2564 8039 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่อีเมล์ support@dotarai.co.th

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน 107 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2011 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2564-8039 อีเมล:
How PayPal Works