ภาษาไทย English
 ผ่านธนาคาร
การชำระค่าบริการโดยเช็คหรือธนาณัติ

สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม

"บริษัท ดอท อะไร จำกัด"

ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งค่าบริการมาที่

บริษัท ดอท อะไร จำกัด 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135548011218
การชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 178-2-13233-2
 • สาขา : คลองหลวง
 • ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารกรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 080-0-06573-2
 • สาขา : ย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์
 • ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
 • ชำระค่าบริการที่ : ธนาคารกรุงไทย
 • ชื่อบัญชี : บริษัท ดอท อะไร จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 475-3-20256-9
 • สาขา : ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
* กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ มาที่ 0 2105-4134 Ext. 9 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่อีเมล์ support@dotarai.co.th

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน 200 บาท

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor