ภาษาไทย English
 Google Apps

การสมัคร Google Apps และตั้งค่าระบบ

ดอทอะไรให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนและสมัครใช้งาน Google Apps ได้ในขั้นตอนเดียว โดยบริษัท ดอทอะไร จำกัด จะบริการตั้งค่าโดเมนสำหรับใช้งาน Google Apps เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้หลังจดทะเบียนโดเมนเสร็จ โดยลูกค้าไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ค่าสมัครใช้งาน Google Apps 2,449 บาท/ปี/account บริการภายใต้ Google Apps เช่น อีเมลภายใต้ชื่อโดเมน (email@domain.name) Drive Calendar Sites Group เป็นต้น

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2020 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor