ภาษาไทย English
 Google Apps

การสมัคร Google Workspace Business Starter และตั้งค่าระบบ

ดอทอะไรให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนและสมัครใช้งาน Google Workspace Business Starter ได้ในขั้นตอนเดียว โดยบริษัท ดอทอะไร จำกัด จะบริการตั้งค่าโดเมนสำหรับใช้งาน Google Workspace Business Starter เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้หลังจดทะเบียนโดเมนเสร็จ โดยลูกค้าไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ค่าสมัครใช้งาน Google Workspace Business Starter 2,449 บาท/ปี/account บริการภายใต้ Google Workspace เช่น อีเมลภายใต้ชื่อโดเมน (email@domain.name) Drive Calendar Sites Group เป็นต้น

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2022 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor