ภาษาไทย English
 อินเทอร์เน็ตภิบาล
          อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน จากการเริ่มต้นเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในโครงการ Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) ก็ได้ขยายขอบเขตสู่การใช้งานเพื่อการศึกษา และธุรกิจ จนกระทั่งสู่การใช้งานส่วนบุคคลไปครอบคลุมทั่วทั้งโลก โดยมิได้มีศูนย์กลางการบังคับสั่งการอย่างเด็ดขาด แต่เป็นการอาสาเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในเครือข่ายโดยสมัครใจ ทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้อินเทอร์เน็ตดำเนินการอยู่ได้ จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น การจัดสรรเลขไอพีและการบริหารจัดการชื่อโดเมน, การจัดการปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์, การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องการเกี่ยวกับเลขไอพีและชื่อโดเมนนั้น หน่วยงาน Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงในปีพ.ศ. 2541 (1998)

ICANN ตั้งอยู่ที่ Marina del Rey, California ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ในการประสานงานกำหนดแจกจ่ายทรัพยกรที่ใช้ในการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ (unique identifier) เช่น หมายเลขไอพี (IP address), ชื่อโดเมน (domain name), หมายเลขพอร์ตในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลก เพื่อให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกัน และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสากล ICANN บริหารงานโดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากด้านเทคโนโลยี ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมมือกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://icann.org

สำหรับประเทศไทย อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้รับ .th ซึ่งถือเป็น country-code top-level domain (ccTLD) มาดูแลในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถด้านอินเทอร์เน็ต จาก Jon Postel ผู้คิดค้น Domain Name System (DNS) ในปีพ.ศ. 2531 (1988) ก่อนที่ ICANN จะก่อตั้ง และต่อมาก็ได้จัดตั้ง ทีเอชนิค (THNIC) โดยความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันทีเอชนิคได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเป็นผู้ดูแลนโยบาย .th บริษัท ไทยเนมเซิฟเวอร์ จำกัดเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมน .th (Registry) และ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัดเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th (Registrar) สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thnic.or.th

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งาน generic top-level domain (gTLD) เช่น .com .net .org เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมาก และด้วยการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีปริมาณชื่อโดเมน gTLD เพิ่มจำนวนขึ้นพร้อมกับปัญหากรณีพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี gTLD Registar จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2550 (2007) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในวงการอินเทอร์เน็ตไทยจึงได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อก่อตั้ง Registrar รายแรกของประเทศ ในชื่อว่า ดอทอะไร (DotArai) และได้รับการแต่งตั้งเป็น ICANN Accredited Registrar อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 (30 August 2007)

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ดอท อะไร
Registrant Rights and Responsibilities
Registrant Educational Materials

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2024 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor